Integritetspolicy

 

Denna integritetspolicy ("policyn") tillhör hemsidan VegasParadise ("hemsidan"), som drivs av Progressplay Limited, Level 3 (suite no. 1258), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara, BKR 4013, Malta ("bolaget", "vi", "oss", "vår").

Hemsidan drivs av bolaget på uppdrag av Daub Alderney Limited ("Daub").

Bolaget och Daub är två separata personuppgiftsansvariga som hanterar dina uppgifter. Om du vill veta mer om hur och varför företaget behandlar din personliga information, läs gärna denna policy. Om du vill veta mer om hur och varför Daub processar din personliga data, läs gärna Stride Gaming Groups integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.stridegaming.com/privacy-policy .

Bolaget åtar sig att skydda dina personuppgifter och din integritet. För att göra det använder vi följande principer:

 • Insyn i hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter:

Det är viktigt för oss att du alltid kan få all information som krävs för att du ska kunna fatta beslut om behandlingen av dina personuppgifter. Därför använder vi ett antal tekniker och åtgärder för att ge dig relevant information om behandlingen av dina personuppgifter samt hur och när de behandlas.

Vår integritetspolicy är utformad för att ge dig en bred förståelse av de olika typerna av personuppgifter som vi samlar in och hur vi behandlar dessa. Därför är det viktigt att du snarast läser igenom policyn, samt att du regelbundet kontrollerar den.

Om vi bedömer att du behöver specifik information åtar vi oss att tillhandahålla denna på ett lämpligt sätt och inom en rimlig tid.

Vi svarar gärna på eventuella frågor du har och kan tydliggöra information om du önskar detta, såvida detta inte förhindras av gällande lagstiftning. Du kan i dessa fall kontakta vår dataskyddsansvarig med hjälp av följande information:

Dataskyddsansvarig, Progressplay Limited

E-post: dataprotection@progressplay.com

 

 • Behandling av dina personuppgifter görs endast för ändamålen som beskrivs i policyn:

Syftena för behandlingen av dina personuppgifter inkluderar bland annat att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster där du begär detta, för att förhöja användarupplevelsen av våra produkter och tjänster, för att förbättra våra produkter och tjänster, för att skydda våra rättigheter och intressen, för att bedriva vår verksamhet och administrativa aktiviteter som krävs för att tillhandahålla våra produkter och tjänster till våra kunder, och/eller för att uppfylla juridiska eller rättsliga krav. Den fullständiga listan på syften som privatpersoners personuppgifter används för kan ses i del 7 av policyn.

Utöver detta behandlar vi dina personuppgifter för att förstå dina personliga önskemål och preferenser, samt för att erbjuda skräddarsydda kampanjer. Du kan när som helst begära att vi slutar att skicka skräddarsydda erbjudanden.

 

 • Investering av betydande resurser för att respektera dina rättigheter angående dina personuppgifter:

Vi använder betydande resurser för att låta dig utöva dina rättigheter som registrerad person. Därför kan du kontakta oss om du vill se över vilka personuppgifter vi har om dig, om du vill ändra dessa uppgifter, ta bort dem, förhindra att de används för specifika syften, eller för att be oss att föra över uppgifterna till dig eller till en tredje part. Vi kommer då att uppfylla dina önskemål om detta är möjligt i enlighet med gällande lagstiftning.

 

 • Säkring av dina personuppgifter:

Även om vi inte kan utlova absolut skydd av de personuppgifter vi har om dig kan vi lova att vi använder och kommer att fortsätta att använda ett stort antal resurser och åtgärder för att se till att din information är så trygg som möjligt.

 

Vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver vilken typ av personuppgifter som bolaget samlar in om privatpersoner, hur dessa uppgifter samlas in, används, delas med tredje parter, säkras, behandlas etc.

I denna policy gäller referenser till ”personuppgifter” all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar privatperson; en identifierbar privatperson är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med hjälp av information som vi har eller har åtkomst till.

I denna policy gäller referenser till ”behandling” av personuppgifter till ett antal aktiviteter som utförs på personuppgifterna, inklusive insamling, notering, organisering, strukturering, förvaring, anpassning eller ändring, återhämtning, konsultering, användning, delning genom transmission, spridning eller annan delning, inpassning eller kombination, begränsning, radering eller destruktion.

Bolaget:

Bolaget agerar som dataregisteransvarig för dina personuppgifter.

Personuppgifter vilka du delger delas med Daub, vilka också är personsuppgiftsansvariga (som ytterligare personsuppgiftsansvariga och inte som gemensamt personsuppgiftsansvariga). Allt rörande personuppgiftsbehandling hos Daub, inklusive, men inte begränsat till, hantering av dina personuppgifter och information rörande hantering av personuppgifter och dina rättigheter är beskrivet i integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.stridegaming.com/privacy-policy . Utan avvikelser från ovanstående kan du vända dig till personuppgiftsombudet på Daub rörande ovanstående så länge det är relaterat till Daub via följande e-post adress: dataprotection@daubalderney.com. För att undvika tvivel så, den här policyn gäller inte någonting relaterat till de personuppgifter som innehas av Daub; sådana aktiviteter är reglerade i Daubs integritets policy på https://www.stridegaming.com/privacy-policy/.

Bolagets dataskyddsansvarig och deras kontaktuppgifter är:

Data Protection Officer, Progressplay Limited

E-post: dataprotection@progressplay.com

Vi samlar in personuppgifter om dig när du använder våra produkter och tjänster, använder hemsidan eller våra kanaler och/eller kontaktar oss. I vissa fall kommer du aktivt att tillhandahålla dina personuppgifter, i andra fall samlar vi in uppgifter om dig genom att undersöka och analysera din användning av våra produkter och tjänster och/eller våra kanaler.

Du måste inte tillhandahålla personuppgifter till oss. Dock kan detta i vissa fall förhindra oss från att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du bett om. Vänligen se en detaljerad beskrivning av dessa fall nedan:

Bolagets rättsliga skyldigheter: Det finns vissa rättsliga bestämmelser som kräver att bolaget samlar in vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla produkter och tjänster. I dessa fall måste du inte ange dina personuppgifter, men om du inte gör det så kan bolaget inte heller tillhandahålla dessa produkter eller tjänster.

Till exempel: Vi måste samla in din adress och ditt hemland i enlighet med reglering som gäller för våra licenser för spelande på nätet. Du måste alltså inte ange denna information, men om du inte gör det kan vi inte registrera dig som kund eller erbjuda våra produkter och tjänster.

Bolagets skyldigheter enligt kontrakt: I vissa fall måste bolaget i enlighet med kontrakt samla in personuppgifter om dig. Om du inte tillhandahåller dessa personuppgifter till bolaget kan vi inte erbjuda de produkter eller tjänster som kontraktet gäller.

Till exempel: Om du inte anger information om ditt kreditkort kan vi inte genomföra din förfrågan om uttag med detta kreditkort.

Användning av personuppgifter för att ingå kontrakt med dig: I vissa fall måste du ange personuppgifter för att vi ska kunna utföra ett kontrakt mellan dig och bolaget. I detta fall är det inte obligatoriskt att ange personuppgifter, men om du inte gör detta kan vi inte ingå ett kontrakt med dig, och därför inte heller tillhandahålla våra produkter och tjänster.

Till exempel: För att tillhandahålla vissa meddelanden om drift, om produkterna och tjänsterna vi tillhandahåller måste vi ha din e-postadress.

Personuppgifter som samlas in när du skapar ett konto: E-postadress, förnamn, efternamn, kön, födelsedatum, adress, hemstad, hemland, postnummer, telefonnummer, mobiltelefonnummer, kontots valuta, kontots språk samt allmänt tillgänglig information från nätet och från sociala nätverk.

Personuppgifter som samlas in när du loggar in på ditt konto: IP-adress, information om din enhet, information om ditt operativsystem, information om din webbläsare, din version av Flash, aktuella och tidigare hemsidor som besökts, datum och tid för inloggning och lokaliseringsdata.

Personuppgifter som samlas in när du använder våra produkter och tjänster: Insättningar, satsningar, bonusar, spel-session (inklusive datum, tid och varaktighet), vinster och förluster.

Personuppgifter som samlas in genom vår support: Nummer på pass/ID/körkort och bild, el- eller värmeräkning.

Personuppgifter som samlas in när du gör en insättning eller en förfrågan om uttag: Information om ditt bankkonto, information om din e-plånbok, information om ditt kreditkort och bild på detta, pengarnas källa, telefonräkning, kontoutdrag från bank.

Personuppgifter du anger till oss: Personuppgifter som du anger självmant när du kontaktar oss via vår kundtjänst, chatt, sociala nätverk eller på andra sätt, inklusive klagomål, förfrågningar och kommentarer. Våra kundtjänstmedarbetare kan spela in och/eller dokumentera dina samtal skriftligen.

Bolaget behandlar dina personuppgifter för ändamål som beskrivs i denna del och i enlighet med rättsliga bestämmelser.

Bolaget skall inte behandla dina personuppgifter om det inte finns en rättslig grund för denna behandling. De rättsliga grunderna för bolagets behandling av dina personuppgifter är:

 1. Ditt medgivande att bolaget behandlar dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Till exempel: för att skicka marknadsföringsmaterial.

  Då den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt medgivande kan du när som helst återkalla ditt medgivande genom att skicka en kostnadsfri förfrågan till följande e-postadress: customersupport@instantgamesupport.com eller genom att ändra inställningarna på ditt konto.

  Om du återkallar ditt medgivande för behandling av dina personuppgifter kan detta medföra att vi inte kan erbjuda vissa av eller alla våra produkter och tjänster som du bett att använda, eller att de inte kan tillhandahållas på korrekt sätt. Du har då ingen rättighet till rättsanspråk som gäller detta.

 2. Behandling som är nödvändig för att genomföra ett kontrakt som du är del av eller för att uppfylla förfrågningar från dig innan ett sådant kontrakt ingås. Till exempel: För att registrera dig som kontoinnehavare eller för att låta dig ta ut pengar från ditt konto.
 3. Behandling som är nödvändig för att uppfylla bolagets rättsliga skyldigheter. Till exempel: I enlighet med våra åtaganden som innehavare av licenser för spelande på nätet.
 4. Behandling som är nödvändig för dina, bolagets eller tredje parters legitima intressen. Till exempel: För att förbättra våra produkter och tjänster, eller för att svara på rättsanspråk.

  När behandling av dina personuppgifter är nödvändig för bolagets eller tredje parters legitima intressen sker detta endast om dessa intressen inte är underordnade dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till customersupport@instantgamesupport.com för att få information angående det resonemang som lett till bedömningen att vi kan behandla dina personuppgifter då detta är nödvändigt för bolagets eller tredje parters legitima intressen.

 

Följande lista beskriver syftena som dina personuppgifter kan behandlas för samt den rättsliga grunden för denna behandling:

 

Syfte

Rättslig grund

1

För att registrera dig som kund

Om du anger att du vill registrera dig hos bolaget och skapa ett konto behandlar vi dina personuppgifter för att låta oss genomföra detta.

 

 • Behandling krävs för att utföra ett kontrakt som du är del av eller för att enligt din förfrågan ta steg för att kunna ingå ett sådant kontrakt.
 • Behandling krävs för att uppfylla rättsliga krav som gäller för bolaget.

2

För att låta oss tillhandahålla våra produkter och tjänster

När du använder våra produkter och tjänster, specifikt för att använda en bonus, göra en satsning eller för att sätta in eller ta ut pengar från ditt konto så används personuppgifterna som krävs för att genomföra detta.

 

 • Behandling krävs för att utföra ett kontrakt som du är del av eller för att enligt din förfrågan ta steg för att kunna ingå ett sådant kontrakt.
 • Behandling krävs för att uppfylla rättsliga krav som gäller för bolaget.

3

För att kontakta dig angående drift eller produktkrav

I vissa fall kan vi kontakta dig för att hålla dig uppdaterad om vissa händelser, till exempel då vi slutar erbjuda våra produkter och tjänster i vissa jurisdiktioner, eller då en specifik aspekt av våra produkter förändras. I dessa fall måste dina personuppgifter användas för att vi ska kunna kontakta dig.

 

 • Behandling krävs för att utföra ett kontrakt som du är del av eller för att enligt din förfrågan ta steg för att kunna ingå ett sådant kontrakt.
 • Behandling krävs för att uppfylla rättsliga krav som gäller för bolaget.

4

För att svara på förfrågningar och/eller klagomål och för att erbjuda support

Behandling av personuppgifter krävs för att svara på frågor angående våra produkter och tjänster som du använder och för att i allmänhet kunna tillhandahålla support och kundtjänst. I andra fall kan vi behöva behandla personuppgifter för att låta dig stänga av dig själv från tjänsterna (eller liknande).

 

 • Behandling krävs baserat på bolagets eller tredje parters legitima intressen.
 • Behandling krävs för att uppfylla rättsliga krav som gäller för bolaget.

5

För att samla inte pengar från dig för köp av produkter och tjänster

 • Behandling krävs för att utföra ett kontrakt som du är del av eller för att enligt din förfrågan ta steg för att kunna ingå ett sådant kontrakt.

6

För att tillhandahålla skräddarsytt marknadsföringsmaterial och erbjudanden

För att förhöja och förbättra din användarupplevelse och användningen av våra produkter och tjänster, och för att erbjuda ytterligare och nya erbjudanden, produkter och tjänster, behandlar vi personuppgifter för att anpassa material som visas för dig enligt dina preferenser, ditt beteende, dina egenskaper och intressen. Därför används automatiserade tekniker för analys av personuppgifter, inklusive profilering.

 

 • Behandling krävs på grund av bolagets eller tredje parters legitima intressen.

 

7

För att uppfylla rättsliga krav eller juridiska bestämmelser

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla olika rättsliga krav, som till exempel kan inkludera att förhindra kunder från vissa jurisdiktioner att använda produkterna och tjänsterna på grund av lagstiftning som förbjuder dem från att använda dem, eller för att förhindra att minderåriga använder våra produkter och tjänster.

 

 • Behandling krävs för att uppfylla rättsliga krav som gäller för bolaget

8

För att förbättra produkterna och tjänsterna vi erbjuder, och för att erbjuda nya produkter och tjänster

Vi kan använda dina personuppgifter för att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder, samt för att erbjuda nya produkter och tjänster. Denna behandling inkluderar till exempel en analys av din tidigare användning av våra produkter och tjänster, eventuella kommentarer eller klagomål du gjort gällande produkterna eller tjänsterna, samt eventuella fel.

 

 • Behandling krävs på grund av bolagets eller tredje parters legitima intressen.

 

9

För att förebygga bedrägeri, missbruk av våra produkter och tjänster, och för att förebygga penningtvätt

 

 • Behandling krävs på grund av bolagets eller tredje parters legitima intressen.
 • Behandling krävs för att uppfylla rättsliga krav som gäller för bolaget.

10

För att skicka marknadsföringsmaterial

Om du godkänner att ta emot marknadsföringsmaterial från oss kommer vi att, genom kommunikationssättet som du har godkänt, skicka marknadsföringsmaterial som relaterar till våra produkter och tjänster. Detta kan relatera till aktuella eller framtida produkter och tjänster samt produkter och tjänster från tredje parter.

Du kan ta tillbaka ditt medgivande när som helst. Det är kostnadsfritt och görs genom att skicka ett e-postmeddelande med ämne ”unsubscribe” till följande e-postadress: customersupport@instantgamesupport.com eller genom att klicka på länken i marknadsföringsmaterial som du fått. Vänligen notera att du kommer att ombes att välja vilket kommunikationssätt (ett sätt, vissa sätt eller alla) som du vill avsluta din prenumeration på.

När du avslutar din prenumeration på marknadsföringsmaterial tas din kontaktinformation inte bort, men du kommer inte längre att få marknadsföringsmaterial om du inte ber att få detta igen.

 

 • Ditt medgivande

11

För att analysera hur effektiva marknadsföringsaktiviteter, kampanjer eller andra av bolagets aktiviteter är

 • Behandling krävs på grund av bolagets eller tredje parters legitima intressen.

12

För att utföra och bibehålla olika aktiviteter för att stödja utbudet av våra produkter och tjänster

Dessa aktiviteter inkluderar back office-funktioner, affärsutvecklingsaktiviteter, strategisk beslutsfattning, mekanismer för översyn, etc.

 

 • Behandling krävs på grund av bolagets eller tredje parters legitima intressen.

13

För att utföra analyser, inklusive statistisk analys

Vi använder ett antal analytiska verktyg (inklusive statistiska sådana) för att fatta beslut i olika frågor, inklusive förbättring av existerande produkter och tjänster och att utveckla och lansera nya produkter och tjänster.

 

 • Behandling krävs på grund av bolagets eller tredje parters legitima intressen.

14

För att skydda våra och tredje parters intressen, rättigheter och tillgångar, inklusive att påbörja eller utföra rättsliga handlingar

Vi kan behandla dina personuppgifter för att skydda intressen, rättigheter och tillgångar som tillhör oss eller tredje parter i enlighet med en lag, reglering eller bestämmelse, inklusive våra egna villkor och policyer.

 • Behandling krävs på grund av bolagets eller tredje parters legitima intressen.

Då behandling av dina personuppgifter krävs på grund av bolagets eller tredje parters legitima intressen har du rättigheten att invända mot denna behandling genom att skicka ett meddelande till följande e-postadress: customersupport@instantgamesupport.com. Du kan använda denna rättighet om vi inte kan uppvisa legitima grunder för att behandla personuppgifterna vilka åsidosätter dina intressen, rättigheter eller friheter.

Bolaget tillhandahåller erbjudanden som är anpassade specifikt för sina kunder för att förhöja och förbättra användarupplevelsen och användningen av bolagets produkter och tjänster, samt för att erbjuda nya erbjudanden, produkter och tjänster, inklusive produkter och tjänster från tredje parter. Detta sker när personuppgifter har behandlats för att justera marknadsföringsmaterialet som skickas beroende på preferenser, beteenden och intressen. Då används verktyg för automatisk analys av personuppgifter för att ge oss analyser och slutsatser som gäller olika aspekter av användaren, inklusive profilering.

Till exempel kan denna typ av analys och slutsatser användas av bolaget för att erbjuda dig produkter och tjänster som vi tror är av intresse för dig; baserat på hur du spelar, din adress och ålder, vilken tid och veckodag du föredrar att använda våra produkter etc.

Liknande analyser och slutsatser används i den utsträckning som du medgett, för att skicka marknadsföringsmaterial, då detta material är anpassat för att erbjuda produkter och tjänster som vi tror är mer intressanta för dig.

När personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rättigheten att när som helst motsätta dig behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering som relaterar till direkt marknadsföring, genom att skicka ett meddelande till följande e-postadress: customersupport@instantgamesupport.com. I dessa fall slutar vi att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Du kan även när som helst och utan kostnad ta tillbaka ditt medgivande gällande marknadsföringsmaterial genom att skicka ett e-postmeddelande med ämnet ”unsubscribe” till följande e-postadress: customersupport@instantgamesupport.com

Bolaget delar personuppgifter med andra bolag inom gruppen som bolaget utgör en del av för att stödja dess aktiviteter och utbudet av bolagets produkter och tjänster.

Bolaget kan även dela dina personuppgifter med tredje parter som tillhandahåller följande tjänster:

 1. KYC- och AML-tjänster som låter oss följa rättsliga, regulatoriska och licensmässiga bestämmelser.
 2. Betaltjänster, såsom bolag som tillhandahåller betallösningar, tjänster som behandlar betalningar och banker.
 3. Tjänster som relaterar till ansvarsfullt spelande, d.v.s. då vi vill säkerställa att en persons satsningar är något de har råd med.
 4. Tjänsteleverantörer av förvaring och webbhotell, inklusive molnbaserade tjänster.
 5. Förebyggande av bedrägerier och undersökningar av chargeback.
 6. Information om IP-adress.
 7. Analys av användarupplevelsen.
 8. Support.
 9. Marknadsföring (inklusive våra partners och deras underleverantörer).
 10. Utskick av material, inklusive marknadsföringsmaterial, genom olika kommunikationssätt som e-postmeddelanden, SMS, vanlig post, push-notiser och andra elektroniska meddelanden.
 11. CRM datahantering.
 12. Teletjänstcentraler.
 13. Spelleverantörer.
 14. Digital signering.
 15. Redovisning och juridiska tjänster.
 16. Research samt analytiska, tekniska och diagnostiska tjänster.

Bolaget kan dela dina personuppgifter med statliga, lokala, officiella, reglerande och licensierande myndigheter, samt myndigheter som reglerar spelande, samt i fall då delning krävs för att skydda våra och tredje parters intressen, rättigheter och tillgångar, inklusive att inleda, utföra eller svara mot rättsanspråk.

Vi kan även dela dina personuppgifter med potentiella köpare av, eller långivare till, bolaget och/eller bolag inom samma grupp som bolaget är del av, eller genom liknande transaktioner (inklusive försäljning av bolaget och/eller andra bolag inom samma grupp) och/eller i samband med sammanslagning, omorganisering, konsolidering eller konkurs av bolaget och/eller andra bolag inom samma grupp.

Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka en förfrågan om detta via e-post till följande e-postadress: customersupport@instantgamesupport.com

Rättighet till åtkomst

Du har rättigheten att få bekräftelse från bolaget om huruvida dina personuppgifter behandlas och, om de behandlas, rättigheten att få åtkomst till dem samt följande information: (1) syftet med behandlingen; (2) kategorierna av information som berörs; (3) mottagarna eller kategorierna av mottagare som bolaget delar eller kommer att dela dina personuppgifter med, särskilt mottagare i tredje länder, utanför det Europeiska ekonomiska området (EEA) eller internationella organisationer; (4) tidsperioden då personuppgifterna kommer att behållas, om detta är möjligt att ange, eller, om detta inte är möjligt att ange, vilka kriterier som används för att bedöma tidsperioden; (5) information om rättigheten att be bolaget att korrigera eller ta bort personuppgifter, eller att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, samt att motsätta dig denna behandling; (6) rättigheten att göra ett klagomål till en lämplig myndighet; (7) fall då personuppgifter inte samlas in direkt från dig, och vilken källa som används för informationen i dessa fall; (8) förekomst om profilering; och (9) om personuppgifter förs över till tredje parter utanför EEA eller till en internationell organisation, då du kan be om information om vilka säkerhetsåtgärder som används för överföringen.

Bolaget skall tillhandahålla en kopia av personuppgifterna som behandlas och kan ta ut en rimlig avgift för ytterligare kopior som bes om i fall då du gör en elektronisk förfrågan. Om inte annat anges av dig skickas informationen i ett vanligt elektroniskt format.

Din rättighet att få en kopia på personuppgifterna som används skall inte påverka andras rättigheter och friheter. Om din förfrågan kan skada andras rättigheter eller friheter kan bolaget inte uppfylla den, eller endast göra det på ett begränsat sätt.

Rättighet till korrigering

Du har rättigheten att be bolaget att rätta felaktiga personuppgifter som innehas om dig. Du har även rättigheten att komplettera personuppgifter som inte är kompletta genom att skicka in informationen som saknas.


Rättighet till radering

Du har rättigheten att be bolaget att ta bort personuppgifter om dig i följande fall: (a) personuppgifterna är inte längre nödvändiga för syftet de samlats in eller behandlats för; (b) om du tar tillbaka ditt medgivande där behandling av personuppgifter är baserat på ditt medgivande och i fall då det inte finns annan rättslig grund för behandlingen; (c) om du, baserat på din personliga situation, motsätter dig att dina personuppgifter behandlas och då detta är baserat på legitima intressen, i fall då det inte finns överordnade, legitima anledningar att fortsätta behandlingen; (d) om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring; (e) om dina personuppgifter har behandlats olagligt; (f) om personuppgifter om dig måste tas bort för att uppfylla rättsliga krav inom den Europeiska unionen eller lagar i andra länder som gäller för bolaget.

Denna rättighet går inte att utöva i fall då behandling krävs: (a) för att uppfylla rättsliga krav som kräver behandling, antingen av den Europeiska unionen eller lagar i andra länder som gäller för bolaget; eller (b) för att etablera, utöva eller försvara mot rättsanspråk.


Rättighet till begränsad behandling

Du har rättigheten att be att bolaget begränsar behandling av dina personuppgifter då ett av följande gäller; (a) du anger att personuppgifterna inte stämmer: då behandlas inte personuppgifterna under tidsperioden som krävs för att verifiera personuppgifterna; (b) behandlingen strider mot lagen, och du motsätter dig att personuppgifterna tas bort, för att istället be att behandlingen begränsas; (c) bolaget behöver inte längre dina personuppgifter för behandling, men uppgifterna krävs av dig för att etablera, utöva eller svara mot rättsanspråk; (d) då behandling av dina personuppgifter krävs för bolagets eller en tredje parts legitima intressen, men om vi inte kan visa lämplig rättslig grund för behandlingen som överskriver dina intressen, rättigheter och friheter eller för att etablera, utöva eller svara mot rättsanspråk; (e) där dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, inklusive profilering, om detta relaterar till direkt marknadsföring.

Då behandling av dina personuppgifter har begränsats enligt förfrågan för dig skall dessa personuppgifter, med undantag för förvaringssyften, endast behandlas med ditt medgivande eller för att etablera, utöva eller svara mot rättsanspråk, för att skydda en annan privatpersons eller ett annat bolags rättigheter, eller med anledning av viktiga allmänna intressen av den Europeiska unionen eller ett medlemsland.


Rättighet till dataportabilitet

Du har rättigheten att få de personuppgifter om dig som du har skickat till bolaget på ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, samt rättigheten att skicka dessa personuppgifter till en annan databehandlare då: (a) behandlingen baseras på ditt medgivande eller på ett kontrakt som du är del av; och (b) behandlingen utförs automatiskt.

När du utövar din rättighet till dataportabilitet har du rätten att få dina personuppgifter skickade direkt från bolaget till en annan databehandlare i fall då detta är tekniskt möjligt. Du kan utöva din rättighet till dataportabilitet utan att detta påverkar dina eller bolagets rättigheter till radering. Utöver detta skall rätten till dataportabilitet inte negativt påverka andras rättigheter eller frihet.


Rättighet att invända

Du har rätten att när som helst och baserat på din personliga situation invända mot behandling av dina personuppgifter i fall då detta görs baserat på bolagets eller tredje parters legitima intressen, inklusive profilering då detta baseras på legitima intressen. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa legitima grunder för behandlingen som överskrider dina intressen, rättigheter och friheter eller för att etablera, utöva eller svara mot rättsanspråk.

Du har rättigheten att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, vilket kan inkludera profilering då detta relaterar till direkt marknadsföring.


Rättighet att dra tillbaka medgivande

Du kan när som helst dra tillbaka det medgivande som du har gett oss för behandling av dina personuppgifter. Detta påverkar inte den rättsliga grunden för behandlingen som baserats på medgivande och som redan utförts.


Rättighet att göra ett klagomål till en myndighet

Du har rättigheten att göra ett klagomål till en myndighet som är etablerad i ett medlemsland inom den Europeiska unionen för att skydda de grundläggande rättigheterna och friheterna av privatpersoner relaterat till behandling av personuppgifter inom den Europeiska unionen.

 

Dina rättigheter gällande dina personuppgifter såsom de anges i denna del, 11, kan begränsas av gällande lagstiftning i den Europeiska unionen eller medlemsländer inom unionen.

Om du gör ett anspråk enligt dina rättigheter i denna del, 11, och ber om information skall vi tillhandahålla detta utan onödig försening och inom en månad av förfrågan. Denna tidsperiod kan förlängas med ytterligare två månader om detta är nödvändigt, såsom om bolaget tar emot ett stort antal förfrågningar eller om förfrågan är komplex. Vi informerar dig då om förlängningen inom en månad av att vi har tagit emot förfrågan, och anger då anledningarna för förseningen.

Informationen som du kan be om i enlighet med dina rättigheter i denna del, 11, skall tillhandahållas gratis om inte annat anges i denna del. Då förfrågningar är utan grund eller överdrivna, till exempel om de är upprepade, kan vi antingen; (a) ta ut en rimlig uppgift för administrativa kostnader för informationen eller kommunikation gällande förfrågan; eller (b) vägra att svara på förfrågan.

Bolaget kan begära att du anger ytterligare information om detta är nödvändigt för att bekräfta din identitet då detta behövs för att svara på din förfrågan i enlighet med dina rättigheter i denna del, och då vi har rimliga tvivel gällande identiteten av privatpersonen som gjort förfrågan.

Allmänt

När du besöker eller använder hemsidan och/eller använder våra produkter och tjänster så installeras en cookie-fil (en liten textfil) på enheten som du använder för att få åtkomst till hemsidan och/eller använda produkterna och tjänsterna. Cookies låter oss samla in information om dig och ditt beteende för att förbättra din användarupplevelse, för att komma ihåg dina preferenser och inställningar, och för att anpassa och erbjuda produkter och tjänster som kan intressera dig. Cookies används även för att samla in statistik om din användning av våra produkter och tjänster, och för att skapa statistik.

Vissa av de cookies vi använder är sessions-cookies, som laddas ner temporärt på din enhet och som varar tills du stänger din webbläsare. Vi använder även beständiga cookies som stannar på din enhet när du har avslutat ditt besök på hemsidan. Dessa används för att hjälpa hemsidan att komma ihåg dig som återkommande besökare när du går tillbaka till hemsidan.

Typer av cookies

De cookies vi använder klassificeras enligt funktionalitet, enligt följande:

Typ av cookie

Syfte

Övrig information

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att låta dig navigera på hemsidan och använda funktionerna som du ber om. De används för att tillhandahålla vårt innehåll, våra produkter och tjänster som du ber om.

Den här typen av cookies behövs för att hjälpa din enhet att ladda ner eller streama information så att du kan navigera på hemsidan, använda dess funktioner och återgå till sidor du tidigare har besökt.

Dessa cookies samlar personuppgifter såsom ditt användarnamn, datum för senaste inloggningen och information som identifierar dig när du loggar in på hemsidan.

Den här typen av cookies tas bort när du stänger webbläsaren (sessions-cookies).

Funktionalitets-cookies

Dessa cookies används för att känna igen dig när du återkommer till hemsidan, och låter oss komma ihåg dina val och preferenser (såsom ditt språk) för att låta oss erbjuda dig förbättrade och anpassade funktioner.

Dessa cookies samlar i personuppgifter såsom ditt språk, dina preferenser, spelen du spelar och preferenser för marknadsföring.

De ligger kvar när du stänger din webbläsare, tills den gällande utgångstiden.

Cookies för prestanda

Dessa cookies används för att skapa aggregerad statistik gällande hemsidans prestanda och för att testa och förbättra denna prestanda för att förhöja användarupplevelsen. De låter oss även utföra analytiska funktioner på hemsidan.

Dessa cookies samlar in anonymiserad information som inte relaterar till en identifierad eller identifierbar privatperson.

De är giltiga under olika perioder; vissa tas bort när du stänger din webbläsare, andra efter en viss tidsperiod.

Cookies från tredje parter/för marknadsföring

Dessa cookies används för reklam och för marknadsföringskommunikation, samt för att göra att hemsidan visas på ett sätt som är relevant för dig baserat på dina intressen och handlingar. De används även för att mäta hur effektiva marknadsföringskampanjer är. Dessa cookies loggar ditt besök på hemsidan, sidorna du besöker och produkterna och tjänsterna du använder.

Vissa av dessa cookies tillhandahålls och används av tredje parter.

De är giltiga under olika perioder; vissa tas bort när du stänger din webbläsare, medan andra behålls under en obestämd tidsperiod.

 

Blockering och borttagning av cookies

Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera och ta bort vissa eller alla cookies. Vänligen se länkarna nedan för att ta reda på hur du gör detta i några av de mest populära webbläsarna:

 

Vänligen notera att om du blockerar eller tar bort cookies kan detta göra att vissa eller alla av hemsidans funktioner och funktionaliteter inte fungerar som de ska.

Bolaget skall behålla dina personuppgifter så länge detta krävs för att uppfylla syftena med behandlingen av personuppgifterna såsom detta beskrivs i denna policy, eller under en längre tidsperiod om detta krävs av gällande lagstiftning, reglering eller andra bestämmelser som gäller för bolaget.

I allmänhet behåller vi dina personuppgifter under en tidsperiod på minst fem år efter att du har stängt ditt konto hos oss.

För att se till att dina personuppgifter inte behålls längre än nödvändigt ser vi regelbundet över de personuppgifter vi har för att se om vissa av dem kan tas bort.

Dina personuppgifter kan föras över till tredje länder (d.v.s. jurisdiktioner utanför EU, Island, Norge och Liechtenstein) eller till internationella organisationer. I dessa fall skall bolaget vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas och att det finns genomförbara bestämmelser gällande dina rättigheter och juridiska åtgärder.

Dessa säkerhetsåtgärder och skydd är tillgängliga:

 1. Om överföringen görs till ett tredje land eller en internationell organisation som den Europeiska kommissionen har bedömts som att de erbjuder en lämplig nivå av skydd för personuppgifterna som skickas till dem i enlighet med artikel 45(3) av EU-regleringen 2016/679 från det Europeiska parlamentet och det Europeiska rådet, den 27 april 2016 ("GDPR");
 2. Om överföringen görs enligt juridiskt bindande och genomförbara bestämmelser mellan allmänna myndigheter eller organisationer i enlighet med artikel 46(2)(a) av GDPR, eller;
 3. Om överföringen görs i enlighet med standardklausuler för dataskydd som används av den Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 46(2)(c) av GDPR. Klausulerna som används av den Europeiska kommissionen kan ses här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

  Du kan be att bolaget tillhandahåller information angående de säkerhetsåtgärder som används för att skydda dina personuppgifter då dessa förs över till tredje länder eller internationella organisationer. För att be om denna information, vänligen skicka ett e-postmeddelande till följande adress:

Vi använder lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas och för att minska riskerna som relaterar till behandling av uppgifterna, särskilt från oavsiktlig eller olaglig förstörning, förlust, ändring, delning av eller åtkomst till personuppgifter som skickas, förvaras eller behandlas.

I enlighet med juridiska eller andra bestämmelser som vi inte kan kontrollera kan vi vara tvungna att föra över personuppgifter om dig till tredje parter, såsom myndigheter. I dessa fall har vi begränsad kontroll över hur uppgifterna skyddas.

Överföring av personuppgifter via internet kan aldrig säkras helt. Därför kan bolaget inte garantera skydd av dina personuppgifter när dessa förs över via internet till hemsidan som bolaget driver.

Hemsidan kan tillhandahålla länkar till tredje parters hemsidor och/eller applikationer. Bolaget kontrollerar inte dessa hemsidor eller applikationer, eller hur de samlar in och/eller behandlar dina personuppgifter. Vi kan inte ansvara för dessa hemsidor och applikationer, och inte heller för deras policys för integritet och dataskydd. Denna policy gäller inte för verksamhet som sker genom dessa hemsidor och/eller applikationer.

När du besöker tredje parters hemsidor och/eller applikationer rekommenderar vi att du noggrant läser igenom deras integritetspolicyer innan du använder deras hemsidor och/eller applikationer eller delar dina personuppgifter.

Vi kan då och då komma att ändra villkoren i denna integritetspolicy. När vi gör ändringar i policyn kommer vi att meddela detta genom att lägga upp den uppdaterade policyn på hemsidan. Om vi gör betydande ändringar i policyn är vårt mål att informera dig om dessa ändringar genom kommunikation på ett sätt som vi anser vara lämpligt för att informera dig, och genom att lägga upp en notis om ändringarna på hemsidan. Om inte annat anges träder alla ändringar i kraft när den uppdaterade policyn läggs upp på hemsidan.

Version 2.0 – 24.05.2018